Pěvecký spolek Prácheň (PSP) je v současné době významnou organizací nekomerčního charakteru se sídlem v Horažďovicích.

PSP má bohatou historii, rozhodnutí o jeho založení padlo na starobylé Práchni v roce 1862. Sbor zahájil činnost jako mužský a členů bylo asi šedesát! V té době vládlo velké vlastenecké nadšení, spolek vystupoval při každé vhodné příležitosti. Během své dlouhé činnosti se účastnil mnoha místních i regionálních událostí, jednou z nejvýznamnějších byl v roce 1868 doprovod kamenného kvádru z hory Prácheň do základů Národního divadla. Velkým svátkem v témže roce bylo svěcení spolkového praporu. Později měla Prácheň svůj orchestr a nastudovala i opery, včetně Smetanovy Prodané nevěsty. Mezi čestnými členy září Bedřich Smetana a horažďovický rodák Otakar Ševčík. Po 2. světové válce byla činnost spolku ukončena a obnovena až v roce 1992, kdy Horažďovice vzpomínaly 700. výročí povýšení na město.

Novodobá každoroční činnost spolku je také velmi bohatá, dnes je smíšeným sborem, kde převládají ženy, sbormistra MUDr Jiřího Petruse vystřídal jeho syn Jan Petrus, dlouholetý ředitel místní základní umělecké školy. PSP je členem Unie českých pěveckých sborů, několikrát koncertoval i v zahraničí, pořídil profesionální nahrávku i nový spolkový prapor.

Po náhlém úmrtí Jana Petruse v roce 2011 se stal sbormistrem MVDr. Stanislav Smítka. PSP si v roce 2012 slavnostním koncertem připomenul 150. výročí svého založení a 20. výročí obnovení činnosti. Spolek se pravidelně účastní bienálních Setkání pěveckých sborů Západočeské oblasti. V roce 2014 toto setkání velmi úspěšně v Horažďovicích sám zorganizoval. Šlo o desáté - jubilejní - setkání, v rámci kterého ve třech krásných koncertech vystoupilo patnáct sborů.

Současnou předsedkyní PSP je výborná organizátorka Simona Sládková. Členové spolku si uvědomují zavazující dlouhou tradici a rádi by mezi sebou přivítali nové zpěvačky a zpěváky.

2015 - Václav T r č k a
čestný předseda PSP