Roky 2003 - současnost

Po velkých oslavách rok 2002 přišla v roce 2003 náročná zkouška odolnosti spolku. Během krátké doby se s činností ve spolku rozloučilo hned několik členů. Oslabeny byly hlavně mužské hlasy a náhradu se nepodařilo sehnat. Přes všechny problémy se nakonec ukázala zdravá síla spolku a další činnost byla zachráněna. V tomto roce se však spolek představil na veřejnosti jen pětkrát. Jednou v Sušici (25. září) při svatbě jedné ze členek souboru a poté při čtyřech vánočních koncertech v Horažďovicích a Velkém Boru. Během roku se situace spolku pomalu stabilizovala

V roce 2004 už byla práce spolku opět tradiční. Při jarním soustředění v Železné Rudě se spolek představil na mši v tamním kostele Panny Marie (22. května). Jarní koncert v Horažďovicích dne 13. června byl kvůli rozsáhlé rekonstrukci velkého zámeckého sálu přesunut do kostela sv. Jana Křtitele. Všem se zde velmi dobře zpívalo, protože v kostele je dobrá akustika a tak se sem sbor vrátil ještě jednou a to 14. října při společnému koncertu s Šumavanem z Klatov. Při oslavách jmenin města byly do zvláštní schránky uloženy předměty a dokumenty z dnešní doby. Tato schránka byla objevena náhodou při rekonstrukci radnice. Byly zde nalezeny dokumenty z roku 1871, ve kterých bylo také několik zmínek o tehdejší činnosti Práchně. V tu dobu prý měla celkem 106 členů. Pátého srpna se spolek podílel na natáčení nové videokazety, která zve do okolí Horažďovic. Jedná se o snímek „S písničkou po Prácheňsku“. Dne 11. prosince spolek vystoupil na zahájení slavnosti ke 40. výročí otevření Kulturního domu v Horažďovicích. A pak už následovaly tradiční vánoční koncerty. Jeden z nich, konkrétně 13. prosince, byl jubilejním dvoustým vystoupením. Tento koncert se konal v Domě s pečovatelskou službou v Horažďovicích.

V roce 2005 čekaly na spolek dvě významné události. V květnu se konalo pravidelné setkání pěveckých sborů západočeské oblasti. Před dvěma lety se Prácheň neúčastnila, ale tentokrát si účast nenechala ujít. Čekala je však velmi dlouhá cesta. Toto setkání se konalo až v Aši. Prácheň si zazpívala společně s ostatními sbory na náměstí a samostatné vystoupení se uskutečnilo v kostele sv. Mikuláše. Stěžejním číslem repertoáru byla vokální mše Františka Gregory, která byla v roce 1868 napsána přímo pro Pěvecký spolek Prácheň. Druhou významnou událostí tohoto roku bylo setkání tří sborů na společném trojkoncertu. S Práchní tu vystupoval Svatobor ze Sušice a Šumavan z Klatov. V červnu se koncert konal v horažďovickém kostele sv. Jana Křtitele, v září v klatovském divadle a v listopadu ve Smetanově sále sušického gymnázia. Dne 5. července zazpíval sbor při slavnostní příležitosti. Konala se bohoslužba v modlitebně Církve československé husitské při příležitosti 590. výročí upálení Mistra Jana Husa a 90. výročí vybudování pomníku na Husově náměstí. Velmi vzácným hostem tohoto slavnostního setkání byl doc. ThDr. Jan Lášek. Na konci srpna vystoupila Prácheň v obci Hejná při příležitosti oslav 960. výročí vzniku obce. Po položení věnců u pomníku padlých v 1. světové válce zazpíval spolek českou hymnu a po proslovech zaznělo pásmo lidových písní. Tradiční sérii vánočních koncertů předcházelo vystoupení při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na horažďovickém náměstí. Kromě Práchně vystoupily také další horažďovické dětské i dospělé sbory. Vznikla tak ve městě další pěkná tradice.

Také v roce 2006 byla činnost spolku velice bohatá. Velmi důležitým krokem bylo nastudování směsi písní ze světově známého muzikálu My Fair Lady, která byla několikrát velice úspěšně představena posluchačům. Vedle tradičních aktivit zazpíval spolek také na Dni řemesel v Chanovicích, či v horažďovickém kulturním domě při odchodu starosty p. Václava Trčky do důchodu. Vánočních koncertů bylo v tomto roce více, než v letech předchozích. Hlavním tahákem byl koncert v Horažďovicích, kde spolek provedl Rybovu mši "Hej,mistře", a to s orchestrem a sólisty. Jednotlivé sólové party zazpívali: Hana Hadererová - soprán, Zdena Lábrová - alt, Mgr. Josef Špak - tenor a MVDr. Antonín Lorenc - bas. Tento koncert byl velice dobře přijat.

Rok 2007 byl rokem oslav. Prácheň si připomenula 145. výročí založení a 15. výročí znovuobnovení činnosti. Byl to také rok nových setkání a netradičních koncertů. V dubnu jsme vystupovali ve Velkých Hydčicích. Nejprve při otevření nové lávky přes řeku Otavu, když tu původní strhla velká voda v srpnu roku 2002. O dva týdny později jsme se vrátili k vlastním kořenům. Při prácheňské pouti vznikla myšlenka na založení pěveckého spolku a v roce 145. výročí se sem spolek opět vrátil. V květnu jsme, v rámci našeho tradičního soustředění v Železné Rudě, navázali kontakt s nově vzniklým smíšeným sborem ze Železné Rudy. Společný koncert před plně zaplněným hledištěm se velmi vydařil. V září jsme ho zopakovali ještě ve Lnářích. V červnu navštívil Horažďovice pěvecký sbor Jyränkö kuoro z finského města Heinola. Jejich návštěva byla velmi krátká a uskutečnil se pouze jeden koncert, po kterém následovalo velice milé posezení. Druhý den ráno se sbory rozloučily na náměstí, kde si ještě společně zazpívaly. Na podzim se konaly tři slavnostní koncerty. Konal se již zmíněný koncert ve Lnářích, samostatný koncert ve Štěkni a spolu se sborem Comodo o. s. Art Time Loděnice. Tohoto koncertu se zúčastnilo také několik vzácných hostů, mimo jiné předsedkyně Západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů pí Miloslava Voláková či náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Olga Kalčíková. Vánočních koncertů bylo v roce 2007 méně než se původně předpokládalo. Prácheň vystoupila při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, v domě s pečovatelskou službou v Palackého ulici, v Chanovicích a premiérově také v Buděticích. Dva největší vánoční koncerty v Horažďovicích a v Rokycanech se bohužel neuskutečnily kvůli problémům s doprovodnám orchestrem.

Po náročném roce 2007 jsme si mysleli, že rok 2008 bude klidnější, ale to jsme se velmi zmýlili. Absolvovali jsme celkem 22 vystoupení (6 v Horažďovicích, 14 v jiných místech v ČR a 2 v zahraničí) k jejichž absolvování jsme museli najezdit více než 1 500 km a které vidělo a slyšelo více než 5 000 posluchačů. Hned na Tři krále jsme vystoupili v Klatovech ve sboru dr. Karla Farského, v Žichovicích jsme účinkovali při oslavách MDŽ a v Horažďovicích jsme přispěli svým zpěvem k příjemné atmosféře slavnostního otevření hotelu Prácheň. Potom už jsme se vydali na tradiční jarní soustředění do Železné Rudy, kde jsme se připravovali na další jarní a letní akce. V rámci soustředění jsme absolvovali také jeden koncert společně se železnorudským smíšeným sborem. Od poloviny května do poloviny července jsme zpívali celkem osmkrát. Velmi nás zaujala možnost zapívat si při oslavách 140."výročí položení základních kamenů Národního divadla v Praze. To pro nás byla velká pocta. Před samotným vystoupením jsme měli možnost prohlédnout si ND, dokonce i prostory, do kterých není běžným smrtelníkům vstup povolen. O týden později jsme se zúčastnili 7."setkání sborů zpč. oblasti, které se tentokrát konalo v Přešticích. Velmi působivé bylo závěrečné vystoupení večer v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde zazněla Missa Brevis Zdeňka Lukáše. Byl to nádherný zážitek! Jarní horažďovický koncert se konal v kostele sv. Jana Křtitele (opět společně se železnorudským smíšeným sborem). Na následném posezení se domluvila spolupráce i na sérii zimních koncertů.

V červenci jsme se již potřetí zúčastnili Dne řemesel v Chanovicích a ještě jednou vystoupili v Horažďovicích, tentokrát v kostele Církve československé husitské, kde jsme si připomněli 80."výročí otevření. Následující zasloužené prázdniny byly velmi krátké, protože i na podzim byl naplánován nabitý program. V říjnu sbor absolvoval dva výjezdy. Nejprve do středních Čech, oplatit návštěvu pěveckému sdružení Comodo z Loděnic. Před koncertem se uskutečnil malý výlet do Nenačovic do místní sklárny. Samotný koncert se konal v kostele sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou. Následující týden se v rámci oslav 584. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova zpívalo u památníku nedaleko Sudoměře. Pro tuto událost byl připraven speciální program, složený jen z husitských písní. Tradiční blok vánočních koncertů čítal plných osm položek. Koledy se zpívaly při rozsvěcení stromu v Horažďovicích a Záboří a v Kasejovicích společně s Čro Plzeň. Vrcholem pak bylo uvedení Rybovy mše "Hej, mistře!", kterou byla provedena společně se železnorudským smíšeným sborem celkem pětkrát. V Hojsově Stráži a v německém Bayerisch Eisenstein pouze s varhanním doprovodem a v Horažďovicích, Železné Rudě a v německém Frauenau dokonce s celým orchestrem. Spravili jsme si chuť po nezdařeném podobném projektu v roce 2007 a sbor zažil jedny z nejhezčích vánočních koncertů v historii.