DATUM

KONCERT

MÍSTO

ZAČÁTEK


26.5.2017

Slavnostní koncert ke 155./25. výročí PS Prácheň

Horažďovice - Velký sál Muzea

19:00

Koncert, vernisáž výstavy a další akce k výročí

3. 6. 2017

Koncert

Kvilda, kostel sv. Štěpána

18:00

Evropský festival duchovní hudby

připravuje se

Společný koncert s Pěslavem

čas a místo bude upřesněno2. 9. 2017

Modrý den

Horažďovice, Kulturní důmkonec září

Benefiční koncert k pořízení varhan

Klatovy - sbor dr. Karla Farského26.11.2017

Zahájení adventu

Horažďovice - terasa u kina13.12.2017

Česko zpívá koledy

Horažďovice - terasa u kina


Celostátní akce s Českým rozhlasem

připravuje se

Vánoční koncert

Horažďovice - Dům s pečovatelskou službou25.12.2017

Vánoční koncert

Horažďovice - klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie26.12.2017

Vánoční koncert